БИЗНЕС КОНСУЛТАНТ/БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР

ПРОФЕСИЯТА
 

дигитално управление на данни и анализ на информация

 

работа в областта на маркетинг, човешки ресурси, управление и счетоводство

 

изготвяне на технически спецификации, оптимизиране на бизнес процеси, проучване на пазари

ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ
 

анализ на текущото състояние на компанията и препоръки за подобряване на работата

 

разбиране какво клиентът иска да подобри или коригира

 

преглед на финансовите отчети и оценка на конкурентните компании

 

анализ на бизнес практиките

 

изготвяне на препоръки

 

разработване на нови бизнес модели

УМЕНИЯ
 

умения за извършване на проучвания

 

аналитични умения

 

умения за работа в екип, комуникативни и организационни умения

 

желание за развитие и придобиване на нови знания и умения

 

ясна комуникация

 

гъвкавост

ОБРАЗОВАНИЕ
 

висше икономическо образование

 

бизнес администрация

 

информационни и телекомуникационни технологии

 

статистика

 

математика и информатика

САМООБУЧЕНИЕ
 

наблегни на математиката и икономиката още в училище

 

развивай аналитичните си умения

ЗАПОЧНИ
СЕГА
 

прочети и гледай историите на ролевите модели на нашия уебсайт:

 

посети следните уебсайтове на женски сдружения:

 

поискай съвет от твоя училищен или кариерен наставник

 

говори с близките си и ги помоли за съвет