ODBORNÝ KONZULTANT / ANALYTIK

PRÁCE
 

Pracuje pro klienty při digitálních transformacích zahrnující správu a analýzu dat

 

Pracuje v oblastech zahrnujících marketing, lidské zdroje, management a účetnictví

 

Na základě požadavku klienta společně s techniky mění tyto požadavky v konkrétní technické řešení

ÚKOLY A AKTIVITY
 

Provádění analýz stávajících postupů ve firmě a vydávání doporučení pro jejich zlepšení

 

Porozumění tomu co chce klient zlepšit nebo vyřešit

 

Analýza finančních výkazů a porovnání s konkurencí

 

Analýza podnikatelské praxe

 

Příprava doporučení

 

Vytváření nových podnikatelských modelů

DOVEDNOSTI
 

Dobré výzkumné schopnosti

 

Dobré analytické schopnosti

 

Schopnost pracovat v týmu a udržovat dobré vztahy

 

Ochota učit se novému

 

Schopnost jasné komunikace

 

Flexibilita

VZDĚLÁNÍ
 

Vyšší ekonomické vzdělání

 

MBA studia

 

Podnikání a management

 

VŠ studium ekonomických a analytických oborů

SAMOSTUDIUM
 

Dobré studium ve škole v matematických a analytických předmětech

 

Praktikovat analytické myšlení

ZAČNI HNED
 

Přečti si a prohlédni příběhy modelových rolí na našich webových stránkách

 

Navštiv weby pro ženy:

 

Získej radu od svého učitele ve škole nebo od kariérního poradce

 

Promluv s rodiči, strýci, tetami nebo sousedy a požádej je o radu