ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

ПРОФЕСИЯТА
 

създаване на визуални концепции

 

изработване на фирмени лога и корпоративна визия

 

дизайн и оформление на печатни материали, напр. листовки, брошури, книги и списания

 

графичен дизайн на уебсайтове, приложения и игри

 

структуриране и дизайн на инфографики, знаци, форми и др.

 

създаване на цялостна концепция в сътрудничество с клиента

 

проучване на темата и целевата група

ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ
 

визуализиране на идеи

 

създаване, редактиране и обработка на илюстрации, снимки, графично оформление и книгопечатане

 

създаване на визуална идентичност на продукт или компания

 

сътрудничество с печатници, продуктови мениджъри, специалисти по комуникацията, маркетингови специалисти и технически персонал

УМЕНИЯ
 

креативност

 

иновативно мислене за достигане на посланието и превръщането му във визуална концепция

 

усет за желанията на клиента

 

възприемане на нещата от различна гледна точка

 

следване на новите тенденции, разработки и технологии

 

картинно мислене

 

работа в екип

 

работа с програми, като Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Muse, Dreamweaver

 

гъвкавост

 

желание за професионално развитие и придобиване на нови знания и умения

ОБРАЗОВАНИЕ
 

професионално обучение по графичен дизайн

 

висше образование по графичен дизайн, комуникации и мултимедиен дизайн

 

художествена академия

САМООБУЧЕНИЕ
 

упражнявай се да рисуваш

 

гледай онлайн уроци по дизайн

 

събирай мостри на материали, чиито дизайн харесваш

ЗАПОЧНИ
СЕГА
 

прочети и гледай историите на ролевите модели на нашия уебсайт:

 

посети следните уебсайтове на женски сдружения:

 

поискай съвет от твоя училищен или кариерен наставник

 

говори с близките си и ги помоли за съвет