УЕБ РАЗРАБОТЧИК

ПРОФЕСИЯТА
 

създаване и поддържане на уебсайтове и уеб приложения

 

работа с база данни и сървъри, позната като 'back end', т.е всичко онова, което потребителят не може да види в браузъра

 

работа върху интерфейса и визуалния дизайн, позната като 'front end', т.е. всичко онова, което потребителят вижда

 

комбинация между двете или 'full-stack development', т.е познаване на всички софтуерни технологии

ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ
 

техническо разработване на уебсайтове

 

писане на кодове в един или повече програмни езици, като PHP или JavaScript

 

планиране и разработване на нови приложения

 

планиране структурата на отделните компоненти в приложението

 

изграждане и тестване на интерфейс програми (APIs) за приложения за обмен на данни

 

осъществяване на връзка с дизайнери, програмисти и технически персонал

 

събиране на информация, съобразена с изискванията на клиента и потребителите

УМЕНИЯ
 

програмиране и дизайн на уебсайтове и приложения

 

логически подход за разрешаване на проблеми

 

възможност за самостоятелна работа и работа в екип

 

справяне с комплексни задачи и спазване на срокове

 

добри комуникативни умения

 

желание за усвояване на нови технологии

ОБРАЗОВАНИЕ
 

наблегни на математиката, английския и компютърните технологии още в училище

 

професионални курсове за обучение по информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 

висше образование по ИКТ

САМООБУЧЕНИЕ
 

участвай в срещи със специалисти и изучавай различни програмни езици

 

посещавай курсове, конференции и работни срещи

 

придобивай знания чрез интернет

 

търси възможности за разработване на уебсайтове и приложения за нуждите на твоите роднини и приятели

ЗАПОЧНИ
СЕГА
 

прочети и гледай историите на ролевите модели на нашия уебсайт:

 

посети следните уебсайтове на женски сдружения:

 

поискай съвет от твоя училищен или кариерен наставник

 

говори с близките си и ги помоли за съвет